Safety and Security

Shanti được xây dựng tại một vị trí rất đẹp, cách xa sự hối hả hoặc nhộn nhịp của thành phố Đà Lạt. Nó có một hàng rào gạch đầy đủ bảo vệ toàn bộ khu vực khỏi bất kỳ người ngoài nào. Khu vực này cũng thuộc khu vực Đạ Nghịt và cũng có tỷ lệ tội phạm bằng 0 ở tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cũng có nhân viên bảo vệ 24/24 tại cổng và đèn chiếu sáng an ninh trên khắp hàng rào. Vì vậy, hãy đến và tận hưởng nơi đây như ngôi nhà thứ hai của bạn khi xa nhà.